Ekonomi

Ahlatcı Doğal Gaz ve Tera Yatırım halka arz başvuruları onaylandı

Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. SPK, hisseleri borsada işlem gören 3 şirketin sermaye artırım başvurularına da olumlu yanıt verdi.

SPK tarafından yayınlanan son bültende Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Güç ve Yatırım A.Ş. Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş.’nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu.

Ahlatcı Doğal Gaz, 168.500.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 39.500.000 TL artırarak 208.000.000 TL’ye çıkaracak. Ayrıca şirket, mevcut ortağı Ahlatcı Holding A.Ş.’yi 13.250.000 TL nominal bedelle halka arz edecek. Böylece halka arzda toplam 52.750.000 TL nominal değerli hisse satılacak.

Ahlatcı Doğalgaz’ın halka arzı ne zaman?

Talep toplama aşamasında hisseler 66 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Hisse satışlarının dağıtımı oransal dağıtım tekniğine göre gerçekleştirilecektir. Halka arz başvurusunun ardından şirket, talep toplama sürecinin 14-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşeceğini KAP’a bildirdi.

Ahlatcı Doğal Gaz, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre halka arz yoluyla elde edilecek fonların %80-90’ına tekabül eden tutar doğal gaz Dağıtım branşında faaliyet gösteren şirketin doğrudan bağlı ortaklığı veya bağlı ortaklığı olarak dahil edilebilecek satın almalarda, enerji sektöründeki diğer yatırımlarda ve finans branşında faaliyet gösteren şirketlerin satın alımlarında kullanılması planlanmaktadır. Kalan %10-20’lik kısım ise gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında planlanan yenileme ve tevsi altyapı yatırımlarında kullanılacaktır.

Tera Yatırım talebe göre ek satış yapacaktır.

Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. mevcut sermayesini 37.500.000 TL’den 15.000.000 TL’ye çıkarmak suretiyle 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye çıkaracaktır. Tera Yatırım’ın talep toplama sürecinde aşırı talep olması durumunda 500.000 TL Oğuz Tezmen, 500.000 TL Gül Ayşe Çolak ve 500.000 TL Emre Tezmen olmak üzere toplam 1.500.000 TL nominal değerli B Grubu hisse senedi. ek satış yapılacaktır. Böylece şirket, ek satış olması durumunda halka arz yoluyla toplam 16.500.000 TL nominal değerli hisse satacak.

Tera Yatırım halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 10 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satış sonrası pay dağıtımının eşit dağıtım tekniğine göre yapılması beklenmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yayınladığı raporda, fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmasının planlandığını açıkladı. Halka açılma vesilesi olarak şirketin özkaynak yapısı daha da güçlenerek büyümesi hızlanmış, artan işlem hacimleri ile pazar payı artırılmış, şirketin kurumsal kimliği güçlenmiş, rekabet gücü artırılmış ve paylara likidite sağlanmıştır. .

Sermaye artırım talepleri uygun görülen şirketler

Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ( ÇİĞNEME) ödenmiş sermaye artırımı suretiyle mevcut sermayesini 327.600.000 TL’den %54,15 oranında 177.400.000 TL artırarak 505.000.000 TL’ye çıkaracaktır.

Euro Yatırım Holding A.Ş. ( EUHOL ) 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini %150 sermaye artırımı ile 90.000.000 TL artırarak 150.000.000 TL’ye çıkaracaktır. İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.

İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. ( FİKİRLER )’nın çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 9.500.000 TL’ye çıkarılması ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Paha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na tahsis edilerek ihraç edilecek payların ihraç belgesi onaylandı.

Şirketin tahsisli sermaye artırımı sürecinde teklif edilen 22,28 TL’lik hisse bedeli talebi olumsuz karşılandı. Borsa İstanbul A.Ş. İhraç edilecek payların nominal fiyatının, Toptan Alım Satım İşlemleri Prosedürü’ne göre hesaplanacak pay satış fiyatı (taban fiyat ve nominal değerden az olmamak üzere) üzerinden tespitine ve düzeltilmesine karar verildi. nominal fiyat ve fiyat bilgilerini içerecek şekilde ihraç belgesi.

Ayrıca sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların bedeli Kıymet GSYF’nin Merkezi Kayıt Bürosu A.Ş. Bankadaki hesaplara aktarıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanması kuralı getirildi.

Author: Günay Caymaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu